fond
Als u een tentoonstelling wil voorstellen, vul dit formulier in
Lopend(e) evenement(en)
Er zijn 1 lopend(e) evenement(en)
Palestina: van Nakba (1948) tot Naksa (1967) tot vandaag
1 oktober 2022 → 30 oktober 2022, 12:00uur → 17:00uur

Palestina piekte op de tweede plaats in ons land in 2021 als gebied van waaruit mensen het beschermd statuut ontvingen in Brussel als vluchteling. Tijd voor het MigratieMuseumMigration om stil te staan bij het verhaal van de Palestijnen. De groep Paix Juste au Proche-Orient Ittre maakte een indrukwekkende tentoonstelling "Palestina, van NAKBA tot NAKSA tot vandaag". Aan de hand van expressieve en treffende foto’s worden de historische stadia van de oorlogen van 1947-48 en 1967 en de huidige, schrijnende levensomstandigheden van de Palestijnen geschetst.

Zeven Belgische, Franse en Palestijnse fotografen getuigen:
Vincent Verhaeren, Charles Henneghien, Anne Paq, Véronique Vercheval, Virginie Nguyen Hoang, Ahmad Al-Bazz, Raymond Saublains. François Sivine is de auteur van een beeldhouwwerk dat Handala voorstelt, een Palestijnse satirische figuur.

Reservaties:
+32 2 609 55 61 museum@foyer.be

Foto: 2014 © Virginie Nguyen Hoang

bloc bas
  • English
  • Français