fond
Lopend(e) evenement(en)
Er zijn 1 lopend(e) evenement(en)
Jóska Soós (1921-2008). Sjamanistisch kunstenaar zonder grenzen.
5 januari 2022 → 20 februari 2022, 10:00uur → 17:00uur

Deze tentoonstelling herdenkt het werk van de Hongaars/Belgische kunstenaar Jóska Soós (1921-2008). Tijdens zijn leven bouwde hij een enorm oeuvre op, dat bijzonder divers was op het vlak van inspiratiebronnen, materiaalgebruik en stijlen.

Zijn levensverhaal was bijzonder. Hij werd geboren en opgevoed in Hongarije, een land dat hem altijd bleef inspireren. Toen hij na de Tweede Wereldoorlog Hongarije moest verlaten, kwam hij uiteindelijk als mijnwerker terecht in België. Zijn jarenlange ervaringen in deze lichtarme omgeving zetten hem aan om te gaan tekenen en schilderen. Na zijn verhuis naar Brussel ontplooide hij zich in deze grootstedelijke context tot sjamanistisch kunstenaar, met werken die teruggingen op zijn jeugdervaringen, tal van andere inspiratiebronnen uit diverse wereldculturen en het leven in een grootstad.

Hij stelde tijdens zijn leven frequent tentoon en tal van werken kwamen terecht in museale collecties in binnen- en buitenland. Hij overleed in 2008 te Antwerpen. Hij liet een groot archief na dat zijn levenswerk schitterend documenteert.

Deze expo zal zowel stilstaan bij het leven en werk van deze boeiende kunstenaar, en de rol die de grootstedelijke context van Brussel voor hem had in zijn ontplooiing als sjamanistisch kunstenaar.

Deze tentoonstelling kwam tot stand met dank aan mevr. Monique Franken en dr. Tamara Ingels (INTRO Cultuur en Media).

Reservaties:
+32 2 609 55 61 museum@foyer.be

Masker verplicht.

Foto: 2021 © Monique Franken

bloc bas
  • English
  • Français